Årsmøte 2018

Som tidligere annonsert avholdes årsmøte i Islandsk-Norsk Forening for Sør Rogaland og Ryfylke fredag den 15. mars 2019 kl.20.00 i Fagforbundets lokaler, Bakergt. 15 – 4015 Stavanger.

Dagsorden:

  1. Årsberetning.
  2. Regnskap.
  3. Ny kontingent. Styret vil legge fram forslag om ny kontingent.
  4. Valg: I år står nesteleder og kasserer på valg og velges for 2 år. Dessuten styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og revisorer for 1 år. I tillegg ønsker nåværende leder å avtre sin stilling og det må derfor også velges ny leder for 1 år.

Det blir enkel matservering på møtet. Det blir ikke salg av drikkevarer men den enkelte kan ta med til eget forbruk.

Håper at mange setter av denne kvelden og blir med på årsmøte.

 Vel møtt til årsmøte.

 Hilsen

Styret