Tospråktesten

10.Júní 2019


OsloMet avholder Tospråktesten - en muntlig prøve for potensielle tolker - i oktober/november 2019.
Språkene denne gangen er blant andre islandsk.

 
Søknadsfristen er 1. august 2019

 
Tospråktesten

Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, og gjennomført tre dagers kurs i tolkens ansvarsområde (TAO) kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregister, kategori 5.

 

Les mer og søk her: https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten

Tospråktesten fungerer også som opptaksprøve til studiet Tolking i offentlig sektor.

Med vennlig hilsen
Tospråktesten
OsloMet – storbyuniversitetet

Følg Tospråktesten på Facebook

Ýmsar myndir


17.Júní 2010 í Vaulen

17.juni 2011

17 júní 2012

17.juni 2011

Fjölskyldudagar 2016

Jólaball 2008